Bir Tez İçin Önsöz Nasıl Yazılmalıdır?

Bir akademik tez yazarken, önsöz bölümü genellikle yazarın kişisel dokunuşunu kattığı ve çalışmanın arka planını, amaçlarını ve teşekkürlerini açıkladığı bölümdür. Resmi ve akademik dilin biraz daha esnek kullanıldığı nadir bölümlerden biri olan önsöz, bu nedenle dikkatlice yazılmalıdır. Güzel bir önsöz yazmak için bazı tavsiyeler ve adımlar şunlardır:

Bir Tez İçin Önsöz Nasıl Yazılmalıdır? Madde Madde:

1. Giriş:

Önsözünüzde tezin konusu ve genel çerçevesi hakkında kısa bir açıklama bulunmalıdır. Tezinizin ana fikrini ve bu konuyu seçme nedeninizi bu bölümde açıklayabilirsiniz.

Örnek: “Bu tez, modern şehirlerde yeşil alanların planlanması ve sürdürülebilir kentleşme üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Bu çalışmayı seçmem, şehir planlama konusuna olan ilgimin yanı sıra yeşil alanların toplum sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin bir sonucu olarak oldukça önemliydi.”

2. Teşekkür:

Önsözün belki de en önemli kısmı, çalışmanıza katkıda bulunan herkese şükranlarınızı ifade etmektir. Bu bölümde danışmanınıza, arkadaşlarınıza, ailenize ve araştırmanıza yardımcı olan diğer kişilere minnettarlığımı ifade edebilirsiniz.

Bir örnek olarak, “Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde bana destek olan sayısız kişiye teşekkür etmek isterim. Tez danışmanım Prof. Dr. Ayşe Yılmaz’a her aşamada yardımı ve değerli desteği için öncelikle minnettarım. Ek olarak, araştırmam boyunca sabır ve anlayış gösteren aileme ve bana moral veren arkadaşlarıma minnettarım.”

3. Çalışmanın Sınırları ve Kapsamı

Tezin kapsamı ve sınırları bu bölümde açıklanabilir. Bu, okuyucuların çalışmanızın kapsayıp kapsamadığını daha iyi anlayacaktır.

Örnek: “Bu tez, 2010-2020 yılları arasında İstanbul’da yeşil alanların planlanması üzerine odaklanmaktadır.

Bu yeşil alanlardaki planlamalar ve gelişmeleri içermektedir. Araştırma, belirli bir alanı kapsar ve bu alandaki politikaların ve uygulamaların incelenmesine odaklanır.”

4. Araştırma Süreci ve Zorluklar:

Okuyucularınız, araştırma süreciniz boyunca karşılaştığınız zorlukları ve bunları nasıl aştığınız hakkında bilgi edinebilir. Araştırmanın ne kadar titizlikle yürütüldüğünü göstermek için bu bölüm çok önemlidir.

Bir örnek: “Tez çalışmam boyunca çok sayıda zorlukla karşılaştım. Özellikle saha araştırmaları sırasında beklenmedik lojistik sorunlar ve veri toplama prosedürleriyle karşılaştım. Bununla birlikte, bu zorlukların üstesinden gelmek, çalışmamın daha güçlü olduğunu ve değerli deneyimler kazandığımı gösterdi.”

5. Kişisel Notlar:

Tez yazdırma sürecinizin sizin üzerinizdeki etkilerini önsözde tartışabilirsiniz. Bu, çalışmanızın sizin için önemini ve faydasını okuyuculara daha açık bir şekilde anlatmanın bir yoludur.

Bir örnek: “Bu araştırma süreci, akademik ve kişisel gelişimime büyük katkılar sağladı.” Bir araştırmacı olarak ufkumu genişleterek ve bir birey olarak doğaya ve çevreye olan duyarlılığımı artırarak, şehirlerimizdeki yeşil alanların öneminin farkına vardım.”

6. Sonuç:

Önsözünüzde tezinizin genel amacı ve çalışmanızın son noktası kısa bir şekilde açıklanabilir. Bu, okuyuculara çalışmanın amacı hakkında net bir anlayış sağlayacaktır.

Örnek olarak, “Sonuç olarak, bu çalışmanın, şehir planlamasında yeşil alanların önemine dair farkındalığı artırmayı ve bu konuda gelecekte yapılacak çalışmalara bir temel oluşturmayı amaçladığını umuyorum.””

“Bu tez, modern şehirlerde yeşil alanların planlanması ve sürdürülebilir kentleşme üzerindeki etkilerini incelemektedir. Bu çalışmayı seçmem, şehir planlama konusuna olan ilgimin yanı sıra yeşil alanların toplum sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin bir sonucu olarak oldukça önemliydi.

Bu çalışmaya katkıda bulunan çok sayıda kişiye minnettarlığımı ifade etmek isterim. Tez danışmanım Prof. Dr. Ayşe Yılmaz’a her aşamada yardımı ve değerli desteği için öncelikle minnettarım. Ek olarak, araştırmam boyunca sabır ve anlayış gösteren aileme ve bana moral veren arkadaşlarıma minnettarım.

Bu tez, 2010-2020 yılları arasındaki İstanbul’un yeşil alan planlamasına odaklanır. Araştırma, belirli bir alanı kapsar ve bu alandaki politikaların ve uygulamaların incelenmesine odaklanır.

Tez çalışmam sırasında birçok sorunla karşılaştım. Özellikle saha araştırmaları sırasında beklenmedik lojistik sorunlar ve veri toplama prosedürleriyle karşılaştım. Bununla birlikte, bu zorlukların üstesinden gelmek, çalışmamın daha güçlü olduğunu ve değerli deneyimler kazandığımı gösterdi.
Bu araştırma süreci hem akademik hem de kişisel gelişimime çok yardımcı oldu. Bir araştırmacı olarak ufkumu genişleterek ve bir birey olarak doğaya ve çevreye olan duyarlılığımı artırarak, şehirlerimizdeki yeşil alanların öneminin farkına vardım.

Önsözünüzde içten ve samimi bir dil kullanmayı unutmayın. Tezinizin arkasındaki hikayeyi ve katkınızı bu bölümde anlatmanız için önemli bir fırsat var.

Daha detaylı bilgi edinin: Önsöz Nasıl Yazılır?