Veri Analizi ve Modelleme (SPSS, Eviews, Stata)

Veri analizi ve veri modelleme akademik çalışmaların kalitesini gösteren en can alıcı noktadır. Burada, öğrenciler ne kadar iyi analiz çalışmasına sahip olurlarsa tez süreçleri o kadar rahat ve keyifli geçer.

            Bugüne kadar yardımcı olduğumuz öğrencileri göz önüne aldığımızda analiz bölümünde yaşanılan problemlerin çok çeşitli olduğunu gördük. Bu problemlerin arasında doğru veriyi bulmak, verinin hangi yöntemle inceleneceğine karar vermek, analiz için gerçekleştirilen test sonuçlarının yorumlanması ve en önemlisi analiz sırasında kullanılacak yazılım bilgisi kolaylıkla gösterilebilir. Anova tez danışmanlık ailesi olarak bugüne kadar yardımcı olduğumuz binlerce çalışmada olduğu gibi sizlere de yardımcı olmak istiyoruz. Veri keşfinden veri modellemesine, verinin test edilmesinden yorumlanmasına kadar tüm analiz çalışmalarında istatistik uzmanlarımız ve akademik kadromuz ile sizlerin yanınızdayız.

Analiz çalışmalarımızı bir çok program ile gerçekleştirdiğimiz gibi bize gelen ve talep edilen 3 program bulunmaktadır. Bunlar;

  1. SPSS ve SPSS Amos
  2. Eviews
  3. Stata programlarıdır.

            Yine bize gelen talepler doğrultusunda sıklıkla yaptığımız analizler

  1. Regresyon Analizi
  2. Panel veri analizi
  3. Anket veri analizi (Faktör analizi, Güvenilirlik analizi, Parametrik ve Parametrik olmayan bir çok analiz)
  4. Nedensellik analizi

            Analiz çalışması için nereden başlayacağını bilmiyor musun? Danışmanlık için bizimle iletişime geç!