TEZ HAZIRLAMA

Akademik kariyer ya da kariyerlerinde yükselme aşamasında ilerlemek isteyen bireylerin yüksek lisanslarını tamamlamak için tez aşamasını başarılı biçimde bitirmeleri gerekmektedir. Bu zorunlulukla, öğrenciler “tez hazırlama” araştırması yapmaktadırlar. Anova Akademi olarak bu yazıyla birlikte  “tez hazırlama” konusuna değinerek akademik yükünüzü bir nebze de olsa azaltmaya çalışacağız.

Anova Akademi olarak siz değerli öğrencilere “Tez Hazırlama” aşamalarını sırasıyla açıklayacağız. Bu yazıda yer alan bilgilerin özellikle tez aşamasına bir türlü nereden başlayacağını bilmeyen öğrenciler için oldukça fayda sağlayacağını düşünmekteyiz.

Tez Konusunu Belirleme

“Tez Hazırlama” kapsamında tez konusu belirleme, tez sürecinin en önemli aşamalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bahsi geçen aşamada konuya hakimiyet düzeyiniz önemlidir. Buna doğrultuda dikkat etmeniz gereken hususlar aşağıda gösterilmektedir.

Taslak Oluşturma

Tez konusu belirleme aşamasından sonra, içindekiler kısmının oluşturulması gerekir. Çalışmalar genellikle bulgular kısmı var ise 4 bölümden ya da bazı üniversitelere göre Giriş, Genel Bilgiler, Araştırma ve Sonuç olarak ayrım sağlamaktadır. Bu yalnızca tez yazım kılavuzunda yer alan maddelere göre oluşturulmaktadır.

Genel bilgiler kısmı için oluşturulacak içindekiler kısmı, konudan sapmadan araştırma yapılarak ve belirlenecek başlıkların kaynak yeterliliği göz önünde bulundurularak ana başlık, alt başlı şeklinde başlıklar oluşturulur. Tez taslağı oluştururken en çok dikkat edilmesi gereken nokta genel bilgiler bölümüdür. Kavramsal çerçevenin taslağının baştan belirlenmesi sizi kaynak okuması yapma aşamasında doğru yönlendirecek dolayısıyla zamanınızı boşa harcamanın önüne geçecektir.

Kaynak Taraması

“Tez Hazırlama” en mühim ve en zor aşamalardan biri kaynak taraması ve  taranan kaynakları bir bütün haline getirmektir. Unutulmamalıdır ki kaynak taraması yaptıktan sonra en zor kısım bunları bütün haline getirilerek yazıya aktarmaktır. Kaynak taraması yapabileceğiniz bazı siteleri aşağıda paylaşıyoruz.

Tez Yazım Kılavuzuna Uygunluk

Her üniversitenin farklı kuralları içeren tez yazım kılavuzları bulunmaktadır. Tezlerin üniversitelerin hazırlamış olduğu tez yazım kılavuzlarına göre hazırlanması zorunludur. İnternette karşılaşacağınız tez yazım kılavuzu örneklerini dikkate almamanız gerekmektedir. Sizin için doğru olan tez yazım kılavuzu enstitünüzün paylaştığı kılavuzdur 

Akademik Dil Uygunluğu

“Tez Hazırlama” sürecinde önem taşıyan bir faktörde tezin yazımında akademik dil kullanımına dikkat etmektedir.  Tez yazdırmada birinci tekil şahıs içeren cümleler kullanılmamaktadır. Yazar kişi gerektiğinde kendisinden bahsetmek istediğinde biz ifadesi ile bahsetmelidir. Araştırmacı yalın dil kullanarak çalışmayı fazla kelimeler üzerinden boğmadan sadece şekilde aktarım sağlamadır.

İntihal Oranı

Tezinizi hazırladınız, akademik dil uygunluğu, tez yazım kılavuzuna göre doğru biçimlendirme ve başarılı bir araştırma ile sonuçlandırdınız. Ancak turnitin raporuna çalışmanız sokulduğunda yüksek çıktı. Bu durumu önlemek için ne yapılmalı? Öncelikle yüksek lisans tezi benzerlik oranı %20’nin altında olma zorunluğuğu YÖK tarafından belirlenmiştir. Tezsiz yüksek lisans oranı ise %35’lere kadar çıkmakta ve üniversiteler göre farklılık gösterebilmektedir. Bu oranlara dikkat etmeyen öğrenciler tez savunmasına giremeyecek ve vakit kaybı yaşayacaklardır. Bu durumu önleyebilmek için; Kaynak araştırması yapılan çalışmalarda detaylı okuyup anlam bütünlüğünü bozmadan kendi cümleleriniz doğrultusunda yazıya aktarmak ve kaynağı o şekilde belirtmek gerekir. Ortalama 3 kelimenin yan yana gelmemesine dikkat edilmelidir. Aksi halde direkt intihale girmektedir.